יום חמישי, 30 בנובמבר 2017

נס פך השמן \ מאת סאם קטז


Image result for ‫נס פך השמן‬‎

"ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי הוא כסלו [...] ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר טמאו אותו הגויים ויהללו לה' בשירים ובכינורות בחלילים ובמצלצלים. ויפלו על פניהם וישתחוו לה' על אשר נתן להם עז ותשועה. ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם ... ותהי שמחה גדולה בכל העם כי גלל ה' את חרפת הגויים מעליהם. ויצו יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחג את חנוכת המזבח ביום החמישה ועשרים לחודש כסלו שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה'."

( תיאור חנוכת המקדש, פרק ד' )

שלום לכם קוראים יקרים ויקרות, לקראת תחילת חודש דצמבר אני רוצה לספר לכם נס פך השמן שהוא מעשה שמובא בתלמוד הבבלי במסכת שבת כאחת הסיבות לחג החנוכה. סיפור הנס התרחש לאחר שחרור בית המקדש במרד החשמונאים, והוא מתאר כיצד נמצא פך (כלי קיבול קטן לנוזלים) שמן טהור שכמותו אמורה הייתה להספיק להדלקת המנורה למשך יום אחד, ולמעשה הספיק לשמונה ימים.

חג החנוכה לא מדבר אלי כי זה לא החג שלי אבל כן אוהב את החג כי יש חופש ארוך וגם לפי מה שאני יודע זה חג מאוד מאוד משמין אז לאילו שחוגגים את חנוכה אני להם הרבה בהצלחה בדיאטה ובינתיים שיהיה לכם חג שמח ופחות משמין בעיקר ואני אשמח לשמוע איך אתם תחגגו את חנוכה.


תיאור הנס :

במסכת שבת (כא ב) נאמר כי אירע נס פך השמן כאשר המכבים כבשו את ירושלים וביקשו לחדש את העבודות בבית המקדש השני. עבודות אלו כללו את הדלקת המנורה. רק פך קטן של שמן טהור נמצא, ובו כמות מספקת להדלקת יום אחד, בעוד שמן טהור חדש היה יכול להיות מוכן רק לאחר שמונה ימים (בשל הליכי הטהרה הנדרשים). אולם אירע נס, והשמן הספיק להדלקת המנורה שמונה ימים. לזכר נס זה, חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים. שמונת הנרות רומזים לשמונה הימים של חנוכה ולא לנרות המקדש, שהיו שבעה במספר. אמנם מותר היה להדליק את המנורה בשמן טמא, שכן טומאה הותרה בציבור בהיעדר שמן טהור, אך החשמונאים רצו להאיר בשמן טהור בלבד.

סיפור נס פך השמן אינו נזכר בספרי המכבים, בתוספת לתפילה של חג החנוכה ("על הניסים"), או בכתבי יוספוס פלביוס, ואיזכורו הראשון הוא בסכוליון למגילת תענית, ובברייתא דומה המוזכרת בתלמוד הבבלי.

קושיית הבית יוסף :

*רבי יוסף קארו, שאל בספרו בית יוסף מדוע חוגגים שמונה ימים, שהרי הנס נמשך רק שבעה ימים. לשאלה זו ניתנו תשובות שונות, עמן ניתן למנות את הבאות :

*חוגגים יום אחד לזכר הניצחונות הצבאיים במרד החשמונאים.

*על מנת לחסוך בשמן השתמשו הכוהנים כל יום בשמינית מהשמן, כך שהנס התרחש כל יום בכך שהמנורה דלקה כל הלילה, למרות כמות השמן הקטנה.

*חוגגים יום אחד לכבוד מציאת פך השמן.

*כל יום לאחר מילוי הנרות נחסרה מפך השמן רק שמינית מהכמות שנמזגה.


הנה סרטון נחמד שמסביר למה חוגגים את חנוכה + סרט מצוייר באנגלית שמספר על המכבים שנלחמו ביוונים :


2 comments: